اجرای برنامه معاینات سلامت شغلی کارکنان دولت در شهرستان شهریار

برنامه معاینات سلامت شغلی کارکنان دولت در شهرستان شهریار اجرا می شود.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهریار، برنامه معاینات سلامت شغلی کارکنان دولت از مرداد ماه ۱۳۹۹ ،در شهرستان شهریار آغاز شد، و کلیه پرسنل شاغل در اورژانس فوریت های پزشکی ۱۱۵  مورد معاینه سلامت قرار گرفته و پرونده سلامت شغلی برای همه آنها تشکیل شد.
لازم به ذکر است این برنامه در راستای حفظ و ارتقاء سطح سلامت شاغلین توسط مرکز تخصصی طب کار شبکه بهداشت و درمان شهریار و  برای کلیه مستخدمین دولت در شهرستان شهریار اجرا خواهد شد.بدیهی است اجرای مراحل این برنامه و  انجام معاینات  با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی مربوط به پیشگیری از بیماری کرونا، انجام می شود.
منبع:شبکه بهداشت و درمان شهریار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.