برگزاری کمیته شهرستانی نظام مراقبت مرگ مادری در شهرستان شهریار

کمیته شهرستانی نظام مراقبت مرگ مادری در شبکه بهداشت ودرمان شهریار برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهریار؛ کمیته شهرستانی نظام مراقبت مرگ مادری با حضوراعضای کمیته دکتر مسعود میرزایی معاون مسئول فنی بیمارستان امام سجاد(ع)،دکترمحمد رضا علیمی متخصص روانپزشکی بیمارستان امام سجاد(ع)،دکترتللو متخصص طب اورژانس، خانم عسگری سوپروایزرآموزشی بیمارستان و با حضورکارشناس مسئول بهداشت خانواده و کارشناسان برنامه مادران باردار و رابطان  مادران باردار پرخطر شبکه بهداشت و درمان شهریار در تاریخ دوم آذر ماه برگزار شد
این کمیته به منظور ارتقاء فرآیند مراقبت از مادران باردار و بررسی موارد مرگ مادران باردار  و در سطح شهرستان و دانشگاه برگزار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.