تصویر آموزش عالی بعد از کرونا/ پایان سیستم سنتی ترم تحصیلی

بحران کرونا به بخش آموزش عالی فرصتی داده تا آموزش و نحوه ارائه آن را دوباره تصویر کند و فراتر از آنچه انجام می شود به ایجاد راه حل های جدید برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تحقیق یک پایگاه رتبه بندی دانشگاه‌های دنیا (کیو اس)، بحران کرونا ویروس بسیاری از صنایع و کشورها را ترغیب کرده است تا در نحوه انجام کارها تجدید نظر کنند و آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در زمان بحران، باید راه حل های ابتکاری برای حل چالش‌های پیچیده و جدید پیدا شود.

کرونا به بخش آموزش عالی فرصتی داده تا آموزش و نحوه ارائه آن را دوباره تصور کند و فراتر از آنچه انجام می‌شود به ایجاد راه حل های جدید در یک جو کاملاً تغییر یافته برسد.

با نگرش جدید به آموزش، موسسات آموزش عالی می‌توانند از طریق مشارکت دولتی و خصوصی با فناوری دیجیتال، چگونگی آموزش را در قالب ترکیبی در دسترس در هر زمان و هر مکان، کشف کنند.

مقاله اخیر «اخبار دانشگاه‌های جهان» یادآوری می‌کند که COVID-۱۹ حتی ممکن است پایان سیستم سنتی ترم تحصیلی مبتنی بر ثبت نام دانشگاهی، پیشرفت و فارغ التحصیلی را هم تسریع کند.

این ویروس اثر خود را در همه جنبه‌های زندگی دانشگاهی گذاشته است، از جمله روش سنتی دانشجویان برای جمع آوری اعتبارات مورد نیاز برای فارغ التحصیلی.

بنابراین، چگونه متخصصان آموزش عالی در مورد اهداف اساسی آموزش و مدل‌های آموزشی بهتر می‌توانند تصمیم بگیرند.

کمیسیون بین المللی آینده آموزش در سال ۲۰۱۹ توسط یونسکو راه اندازی شد تا دوباره تصور کند چگونه دانش و یادگیری می‌تواند آینده بشریت و کره زمین را شکل دهد.

در سال ۲۰۲۰ ، این سازمان گزارشی با عنوان «آموزش در جهانی پس از COVID: ایده‌هایی برای اقدام عمومی» را منتشر کرد که در آن اثرات موج بحران ویروس کرونا و چگونگی برداشتن موانع در تحصیل ۱.۵ میلیارد دانش آموز و دانشجو را بررسی کرد و به این نتیجه رسیده که این بحران نابرابری‌های موجود را تشدید کرده است.

این خطر جدی وجود دارد که COVID-۱۹ چندین دهه پیشرفت را از بین ببرد. در حالی که همه گیری نشان می‌دهد که ما به یک بشریت به هم پیوسته تعلق داریم، اما ترتیبات اجتماعی و اقتصادی به این معنی است که تأثیرات ویروس متفاوت و ناعادلانه است.

۹ ایده پیشنهادی در این گزارش اهمیت دسترسی برابر به آموزش را تقویت می‌کند و پیشنهاد می‌کند رهبران، آموزش را به عنوان یک کالای مشترک تقویت کنند، حق آموزش را گسترش دهند تا شامل اتصال و دسترسی به منابع باشد و ارزش بیشتری برای حرفه اساتید و همکاری با اساتید قائل شوند. این گزارش همچنین اهمیت فناوری‌های رایگان و در دسترس را یادآور شده است.

بحران COVID-۱۹ این فرصت را به موسسات آموزش عالی در سراسر جهان می‌دهد تا تصور کنند که چگونه آموزش را ارائه می‌دهند، فناوری‌های جدید را کشف می‌کنند و نابرابری‌هایی را که این موضوع تشدید می‌کند، برطرف کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.