تشدید نظارت بر توزیع گاز مایع در شهرستان ملارد

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت معدن و تجارت ملارد :در اجرای سیاستهای تشدید بازرسی در توزیع گاز مایع ،بصورت روزانه و مستمر توسط تیمهای بازرسی اداره صمت از کلیه عاملین توزیع شهرستان بازدید و بازرسی بعمل میآید،

بنا براین گزارش زمان و مکان توزیع با اطلاع واحد بازرسی اداره گزارش میشود

شایان ذکراست باپیگیریهای بعمل آمده با شرکت پخش فرآورده های نفتی میزان سهمیه دریافتی عاملین افزایش یافته و همچنین واحدهای صنفی و صنعتی نیز می توانند برای دریافت گازاز طریق ثبت در سامانه تجارت آسان اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.